PEEPSHOW  
               
      peepshow      
 
DETAIL 1
       
 
DETAIL 2
   
NEXT
 
    Oil On Canvas 72" x 60" 1991