PIRATES  
               
      pirates      
 
DETAIL
   
NEXT
 
        Oil On Canvas 72" x 54" 1991